עיסוי יחיד ושימוש במתקני הספא – אחוזת הספא

עיסוי יחיד ושימוש במתקני הספא – אחוזת הספא